Logo


 
presentació
 
història
 
associats
 
notícies
 
fulls informatius
 
publicacions
 
exposicions
 
enllaços
 

 
 
 

Història

 
 

Poca gent sap que els orígens de la creació de la Federació cal buscar-los fa 32 anys, a Terrassa.

El 18 de juny de l'any 1978 va tenir lloc al Club Egara una jornada d'intercanvi d'idees sobre pessebrisme. La idea inicial d'en Jordi Pi i d'en Josep Pagespetit de fer una trobada per parlar de com millorar els pessebres, amb l'aplicació de la perspectiva i la pintura, va ser completada per la d'en Francesc Simó amb la proposta d'estudiar també la creació d'un secretariat per aglutinar tots els pessebristes catalans i propagar el pessebre. En aquest mateix acte es va presentar la Trobada d'aquell mateix any que se celebraria el dia 8 d'octubre a Terrassa.

En aquell moment hi havia moltes associacions -gairebé cap legalment constituïda- que funcionaven com a seccions d'altres entitats, moltes vegades d'àmbit eclesial i per tant, sense personalitat jurídica pròpia.

Malgrat que no es va prendre cap decisió sobre la creació d'aquest "secretariat" i malgrat també l'oposició del Sr. Joan Marí, de Barcelona, que apostava per una solució "a l'italiana", és a dir, una entitat principal amb seccions a les altres poblacions, allí va sorgir la llavor del que més tard, l'any 1983, es gestaria ja com a Federació. El tema, però, es va desar al calaix durant cinc anys.

Així, l'any 1983, en Jordi Pi, ajudat d'elements joves que havien acabat d'entrar a la Junta de l'Agrupació de Terrassa, va tornar a remoure el tema i trasllada aquesta inquietud a d'altres pessebristes de Sabadell, Vic, Sant Joan Despí, Mataró, Sant Feliu de llobregat, Castellar del Vallès i Lleida.

Per un altre cantó, en Joan Mestres i d'altres, havien endegat contactes amb la Generalitat per a estudiar la possibilitat de fer un Museu del Pessebre. La Generalitat al·legava que calia que es tingués personalitat jurídica per començar a estudiar aquesta opció. En aquest moment va caldre doncs la creació d'una comissió gestora que engegués tot el procés constitutiu de la que seria la Federació de Pessebristes de Catalunya (el terme "secretariat", políticament menys ambiciós, es va bandejar i substituir pel de Federació).

Segueixen els contactes i, finalment, el dia 6 de juny de 1984 es fa a Terrassa la primera reunió d'aquesta comissió. Es nomena President a en Joan Farell, de Sabadell i Secretari a en Joan Cortada, de Terrassa. Hi ha també representats membres de Castellar, Lleida, Mataró, Sabadell, Sant Feliu, Vic i Terrassa (Sant Joan Despí, tot i ser-ne també promotor no hi va poder assistir).

El 15 de setembre de 1984 es fa a Sabadell la segona reunió de la comissió gestora i, a banda dels pessebristes de la reunió anterior, s'hi afegeixen Ripollet i Barcelona. A instàncies d'en Lluís Tort, de Sant Feliu, s'acorda presentar durant la Trobada d'aquell any un projecte d'estatuts de la Federació i, tot i que el Sr. Marí, de Barcelona, no n'està gaire convençut, s'acorda constituir la Comissió Gestora amb la següent composició:
President: Joan Farell (Sabadell)
Secretari: Joan Cortada (Terrassa)
Vocals:

 • Josep Caballé (Vic)
 • Jordi Pi (Terrassa)
 • Joan Mestres (Sant Joan Despí)
 • Llorenç Domingo (Lleida)
 • Vicenç Girbau (Castellar del Vallès)
 • Joan Costa (Barcelona)

Aquesta comissió serà presentada i ratificada a la reunió de Presidents durant la Trobada de Sant Feliu (1984). S'envia el projecte d'estatuts de la Federació a totes les entitats i un model tipus per tal que totes les entitats puguin tramitar la seva legalització.

La Gestora tornarà a reunir-se a Sabadell el dia 27 d'octubre, amb l'assistència de Barcelona, Terrassa, Castellar, Lleida, Sabadell, Sant Joan Despí, Vic i Sant Feliu per continuar treballant. Pel que fa al nom es desestima el de Secretariat i es presenten dues propostes:

 • Federació Catalana d'Agrupacions pessebristes (proposat pel Sr. Costa)
 • Federació Catalana de Pessebristes (proposat per na Núria Garcia)

S'escull el segon. També es parla de com s'han de presentar les candidatures, de la renovació parcial de la Comissió i de preparar el model d'estatuts per a les associacions.

La Junta Gestora es reuneix el 9 de febrer, el 30 de març i el 15 de juny de 1985. En aquesta darrera reunió es prenen alguns acords importants: aprovar definitivament l'esborrany d'estatuts -descartant les esmenes que presentava el Sr. Marí- i encarregar al Sr. Costa la tramitació dels estatuts, acceptar la proposta de Terrassa per organitzar la 1a Mostra del Pessebre Català al Centre Cultural de la Caixa de Terrassa.
Els que varen assistir a la majoria de les reunions poden ser considerats com els "pares de la federació" i són: en Vicenç Girbau, de Castellar del Vallès, en Llorenç Domingo, de Lleida, en Joan Farell, de Sabadell, en Lluís Tort, de Sant Feliu del Llobregat, en Joan Mestres, de Sant Joan Despí, en Jordi Pi, na Núria Garcia i en Joan Cortada, de Terrassa i en Josep Caballé, de Vic. També hi varen prendre part, amb menys participació, en Joan Costa i en Joan Marí, de Barcelona, en Joan M. Garsot i en Jaume Cadafalch, de Castellar, en Josep Mola, de Mataró, en Pere Padró, de Ripollet, n'Alfred Marsiñach, de Sabadell i en Jordi Simó, de Terrassa.

El dia 18 de juliol es fa a Sabadell l'Acta Fundacional de la Federació Catalana de Pessebristes que els assistents signen per:

Associació de Pessebristes de BarcelonaJoan Marí i Oliva
Joan Costa i Simón
Grup Pessebrista de la Capella de Montserrat de Castellar del VallèsVicenç Girbau i Vives
Jaume Cadafalch i Montagut
Joan M. Garsot i Sans
Associació de Pessebristes de CentellesMiquel Matavacas i Costa
Associació de Pessebristes de GironaFrancesc Xavier Alberch i Comas
Josep Maria Nogué i Regàs
Agrupació Ilerdenca de PessebristesLlorenç Domingo i Farré
Associació de Pessebristes de MataróJosep Mola i Coloreu
Domènec Cruz i Vinyals
Agrupació de Pessebristes de MontcadaJoan Viñas i Espel
Josep Maria Pons i Canalies
Agrupació de Pessebristes d'OlotJosep Traité i Compte
Agrupació de Pessebristes de ReusJoan Vallvè i Serra
Ramon Nadal i Franquet
Agrupació de Pessebristes de RipolletPere Padró i Baqués
Josep Maria Canals i Coll
Agrupació de Pessebristes de Roda de TerXavier Rosaura i Solé
Agrupació de Pessebristes de SabadellJoan Farell i Domingo
Agrupació de Pessebristes de Sant FeliuLluís Tort i Guilera
Agrupació de Pessebristes de Sant Joan DespíEnric Borràs i Martí
Silvi Margarit i Roca
Antoni Margalef i Quintana
Joan Mestres i Baixas
Agrupació de Pessebristes de TerrassaJordi Simó i Sanahuja
Joan Cortada i Rius
Jordi Pi i Vila
Núria Garcia i Múrcia
Agrupació de Pessebristes de VicJosep Caballé i Cumeras

I acorden:

 1. Constituir la Federació, amb seu a Sabadell
 2. Aprovar els Estatuts
 3. Afegir els Estatuts, perquè constin, a l'Acta Fundacional

El dia 6 d'octubre, a Girona, té lloc, en el marc de la XVI Trobada, l'anomenat Acte Acadèmic que comença amb la salutació del President de l'Associació de Pessebristes de Girona. Tot seguit el canonge de Girona, Mossèn Jaume Marquès, fa una conferència sobre el primer pessebre de Girona.
A continuació té lloc la primera Assemblea General de la Federació, per elegir la Junta, un cop legalment aprovats els Estatuts. Assisteixen a l'Assemblea presidents i secretaris de les entitats signants de l'acta fundacional i, a més, les Agrupacions de Tarragona i Hostalets de Balenyà que, en aquest acte, s'incorporen també a la Federació amb dret a vot a l'Assemblea.
El resultats de la votació són els següents:
Per la Seu i Presidència de la Federació: Sabadell, 8 vots; Vic, 4 vots; Barcelona, 3 vots; amb un vot en blanc i una abstenció. Per vocals: Terrassa, 14 vots; Vic, 12 vots; Sant Joan Despí, 10 vots; Castellar del Vallès, 8 vots; Barcelona, 6 vots; Ripollet, 6 vots; Mataró, 4 vots; Roda de Ter, 4 vots; Girona, 4 vots; Sant Feliu de Llobregat, 2 vots i Lleida, 2 vots.
La nova Junta queda constituïda tal com segueix:
Presidència i secretaria: Sabadell
Tresoreria: Terrassa i Vic
Vocals: Sant Joan Despí i Castellar del Vallès
En Joan Farell i Domingo esdevé doncs el primer President de la Federació i passa a ocupar la presidència de l'acte que es clou amb el discurs a càrrec del nou President.

 

(Continuarà...)

 

Extret del material aportat per en Jacint Cadevall i Vigués, de l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa.

Us agrairem que si teniu alguna informació d'interès, material gràfic, etc. que facin referència a la història de la Federació ens la feu arribar al correu

 

Federació Catalana de Pessebristes