Logo


 
presentació
 
història
 
associats
 
notícies
 
fulls informatius
 
publicacions
 
exposicions
 
enllaços
 

 
 
 

Fulls Informatius

 
 

Durant més de 10 anys, les diferents juntes de la Federació Catalana de Pessebristes, van editar periòdicament un full informatiu que servia d'alguna manera, com a nexe d'unió i canal de comunicació entre les associacions i la Federació.

En aquest full s'oferien les notícies més destacades del període que es tractava o es demanava col·laboració a les entitats per determinats projectes o dades estadístiques.

A l'actualitat, ens trobem immersos en el món tecnològic, per tant, hem d'aprofitar els avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies de la comunicació; la immediatesa, eficàcia i reducció de costos que suposen les comunicacions via correu electrònic així com la utilització de la web i el fòrum de pessebristes han d'anar guanyant terreny cada dia.

Per això és molt important que totes les associacions mantinguem al dia les nostres dades dins de la web de la Federació, en especial, l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'entitat, d'aquesta manera ens podrem comunicar tots plegats amb molta més agilitat.

No obstant, oferim en format de PDF tots els full informatius editats fins avui (un total de 40), pel seu valor documental i com a record dels aconteixements que han succeït al pessebrisme dels darrers anys.

 

Fulls Informatius 1-13

Fulls Informatius 14-23

Fulls Informatius 24-37

Fulls Informatius 38-40

 

Federació Catalana de Pessebristes