Del 1995 al 2006

Durant més de 10 anys, les diferents juntes de la Federació Catalana de Pessebristes, van editar periòdicament un full informatiu que servia d'alguna manera, com a nexe d'unió i canal de comunicació entre les associacions i la Federació. 

En aquest full s'oferien les notícies més destacades del període que es tractava o es demanava col·laboració a les entitats per determinats projectes o dades estadístiques.

A l'actualitat, ens trobem immersos en el món tecnològic, per tant, hem d'aprofitar els avantatges que ens ofereixen les noves tecnologies de la comunicació; la immediatesa, eficàcia i reducció de costos que suposen les comunicacions via correu electrònic així com la utilització de la web i el fòrum de pessebristes han d'anar guanyant terreny cada dia. 

Per això és molt important que totes les associacions mantinguem al dia les nostres dades dins de la web de la Federació, en especial, l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'entitat, d'aquesta manera ens podrem comunicar tots plegats amb molta més agilitat.

No obstant, oferim en format de PDF tots els full informatius editats fins avui (un total de 40), pel seu valor documental i com a record dels aconteixements que han succeït al pessebrisme dels darrers anys.

Descarga
Fulls informatius 1-13
Fulls_01-13.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.4 MB
Descarga
Fulls informatius 14-23
Fulls_14-23.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.2 MB
Descarga
Fulls informatius 24 - 37
Fulls_24-37.pdf
Documento Adobe Acrobat 1.6 MB
Descarga
Fulls informatius del 38-40
Fulls_38-40.pdf
Documento Adobe Acrobat 341.4 KB

2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011- 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - Anterior