Com federarse?

Documentació

 

  1. Fotocòpia dels Estatuts de l'Associació degudament actualitzats.
  2. Fotocòpia de la CIF.
  3. Relació del membres de la Junta actual amb noms, cognoms, càrrecs i telèfons.
  4. Fotocòpia de l'acta de la Junta Directiva que inclou l'aprovació per la majoria dels assistents del desig de formar part de la Federació Catalana de Pessebristes. 

Pas 1

Recollir tota la documentació

Pas 2

Enviar aquesta documentació a: 

  

Federació Catalana de Pessebristes 

Carrer dels Lledó 11 

 

08002 Barcelona 

Pas 3

Un cop rebuts i comprovats els documents, en la propera l'Assemblea General Ordinària que celebrem es farà pública l'admisió de l'Associació com a membre de la Federació